ĐỘT PHÁ

Tốc độ phát triển của Dpay là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, trong đó việc chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, tự động hóa sẽ phải được chú trọng để doanh nghiệp phát triển với tốc độ nhanh nhất trên thị trường, song song vẫn phải đảm bảo các yếu tố khác như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sự thỏa mãn, chỉ số hài lòng của khách hàng và kiểm soát tất cả các rủi ro trọng yếu. Chính vì vậy, cơ cấu tổ chức của chúng tôi được xây dựng có sự khác biệt và đặc thù so với những thông lệ để đạt được những giá trị kỳ vọng của khách hàng, mục tiêu hướng tới tràn đầy động lực và thách thức.

CHẤT LƯỢNG

Quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình làm việc được kiểm soát chặt chẽ. Đầu tiên là kiểm soát chất lượng ngay tại từng nhóm dự án phát triển sản phẩm, tiếp theo là Phòng QLQT & KSCL đảm trách. Mỗi sản phẩm trước khi đưa ra với khách hàng đều được kiểm thử nhiều lần, có phê duyệt của các cấp quản lý và lãnh đạo cấp cao nhất trong công ty. Chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp chính là chất lượng của đội ngũ nhân sự chúng tôi có được thông qua tuyển dụng, đào tạo, trọng dụng và chiến lược phát triển nhân tài.

CẢI TIẾN

Sản phẩm của Dpay luôn áp dụng những sáng kiến sáng tạo và đổi mới để liên tục nâng cấp các hệ thống ứng dụng, nâng cấp tính năng và giao diện giúp cho khách hàng luôn được sử dụng sản phẩm mới nhất, cập nhật nhất và thuận tiện, an ninh, bảo mật nhất. Quy trình phát triển sản phẩm được Phòng Quản lý Quy trình và Kiểm soát Chất lượng phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và ban hành theo định hướng áp dụng tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế bảo mật, an ninh thông tin, thông lệ tốt nhất trên thế giới và trong lĩnh vực hoạt động ngành.

ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM & DỊCH VỤ KHÁC

Chúng tôi xác định rõ đích đến trên con đường chinh phục những giá trị ý nghĩa để mang lại cho khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội. Mỗi sản phẩm, dịch vụ được đưa ra thị trường đều được đầu tư bài bản, phát triển chuyên nghiệp nhất để hướng đến những kết quả đầu ra cuối cùng cho khách hàng, không chỉ nằm ở những tính năng của sản phẩm. Chính vì vậy, mỗi cá nhân, mỗi nhóm dự án phát triển sản phẩm sẽ được trải qua một quá trình đào tạo, nâng cao năng lực, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên sâu trước khi được phân công nhiệm vụ hoặc tự đảm nhận trách nhiệm, cam kết hành động trước quản lý, lãnh đạo trực tiếp.

  • Bắt chước hành động con người (MHA)
  • Trí tuệ nhân tạo tăng cường (AHI)
  • Tự động hóa quy trình rô-bốt (RPA)
  • Số hóa quy trình kinh doanh (BPD)
  • Dịch vụ hỗ trợ tài chính điện tử (EFS)
  • Dịch vụ hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS)
  • Công nghệ thanh toán mở (OPT)
  • Công nghệ thanh toán từ xa (DPT)