TẦM NHÌN

 • Tầm nhìn 5 năm, 2020 – 2025
  Là TOP3 công ty hoạt động thanh toán điện tử tại thị trường Việt Nam về tổng số lượng (1) đối tác, (2) khách hàng, (3) giao dịch.
 • Tầm nhìn 10 năm, 2020 – 2030
  Định hướng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc có tính sáng tạo, độc đáo mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp “fintech”, thu hút và phát triển nhân tài để cùng nhau đồng hành, làm việc, cống hiến.
 • Tích cực đóng góp trách nhiệm cộng đồng (CSR) vì một xã hội công bằng, văn minh và thịnh vượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Chính trực, kỷ luật;
 • Sáng tạo, đổi mới;
 • Chuyên nghiệp, tốc độ;
 • Chất lượng, hiệu quả;
 • Đoàn kết, trách nhiệm.